Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

PIERRE CLAVERIE

Editorial

Jean Jacques Pérennès OP
Několik zastavení v hlubokém a plodném životě Pierra Claverieho

Phillip C. Naylor
Biskup Pierre Claverie a rizika náboženského smíření

Claudio Monge OP
Pierre Claverie, zdroj inspirace pro mladé řeholníky

Lukáš Nosek
„Nevlastníme pravdu… potřebuji pravdu druhých“
Pár zastavení nad smyslem Claverieho slov

Hassan Rémaoun
Rudé a bílé růže pro šejcha Claverieho

Redouane Rahal
Ve stopách svatého Augustina

Anne-Bénédicte Hoffner
Blahořečení jako „znamení bratrství“ na alžírském nebi

Anne-Catherine Meyer OP
Na cestě následování Krista s Pierrem Claveriem
Povolání uvnitř povolání

Pierre Claverie OP
Mnohotvárné lidství

Pierre Claverie OP
Ti poslední a vláda člověka

Pierre Claverie OP
Spása v islámu

Kalendárium života Pierra Claverieho OP

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení .jpg