PIUS XII. – 3/2008

Editorial

Tomáš Petráček
Církev doby Pia XII.

Jaroslav Šebek
Papežská politika a české země 1938-1945

Philippe Chenaux
Pius XII. a druhá světová válka

„Papež musí mluvit jako papež“
Rozhovor s Philippem Chenauxem

Heinz-Gerhard Justenhoven
Papež Pius XII., průkopník mírové etiky ve 20. století

Piotr Napiwodzki OP
Mystici Corporis Christi a spor o pojetí církve

Tomáš Petráček
Papež Pius XII. a biblická otázka
Geneze a poselství encykliky Divino afflante Spiritu

Jan Rücki
Pius XII. a liturgické reformy

Konrad Glombik
Hlavní teze morální nauky Pia XII.

Santiago Cantera Montenegro OSB
Pius XII. a dogma o Nanebevstoupení Panny Marie

Kalendárium

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)