Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

PIUS XII. – 3/2008

Editorial

Tomáš Petráček
Církev doby Pia XII.

Jaroslav Šebek
Papežská politika a české země 1938-1945

Philippe Chenaux
Pius XII. a druhá světová válka

„Papež musí mluvit jako papež“
Rozhovor s Philippem Chenauxem

Heinz-Gerhard Justenhoven
Papež Pius XII., průkopník mírové etiky ve 20. století

Piotr Napiwodzki OP
Mystici Corporis Christi a spor o pojetí církve

Tomáš Petráček
Papež Pius XII. a biblická otázka
Geneze a poselství encykliky Divino afflante Spiritu

Jan Rücki
Pius XII. a liturgické reformy

Konrad Glombik
Hlavní teze morální nauky Pia XII.

Santiago Cantera Montenegro OSB
Pius XII. a dogma o Nanebevstoupení Panny Marie

Kalendárium

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

číslo ke stažení (*.pdf)

obálka ke stažení (*.pdf)