POLSKO – PŘEKROČIT HRADBY – 4/2008

Editorial

Petr Příhoda
Češi a Poláci, jejich víra, zbožnost a vzájemné vztahy

Chceme spojovat tradici s modernitou
Rozhovor se Zbigniewem Nosowským, šéfredaktorem měsíčníku Więż

Kolektiv Laboratorium Więzi
Vždy na vrchu, či jen na povrchu?
Plusy a minusy polské víry

Adam Michnik
Byl Pontius Pilát liberálním demokratem?
Demokracie mezi relativismem a absolutnem – nad knihami Josepha Ratzingera

Tomasz Dostatni OP
Překonávat hradby

Jerzy Szymik
Teologie v Polsku
Identita, intuice, perspektivy

Michał Paluch OP
Soteriologie sv. Tomáše Akvinského

Elżbieta Adamiaková
Mariologie středověku, reformace a katolické reformy

Zbigniew Nosowski – Michał Paluch OP – Piotr Jordan Śliwiński OFMCap
Proč společenství svědků
Ukazatele pro polskou církev

Kalendárium polských náboženských dějin ve 20. století

Anotace vybraných polských katolických časopisů

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English summary

Rejstřík článků 2008

celé číslo ke stažení (*.pdf)