Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

POLSKO – PŘEKROČIT HRADBY – 4/2008

Editorial

Petr Příhoda
Češi a Poláci, jejich víra, zbožnost a vzájemné vztahy

Chceme spojovat tradici s modernitou
Rozhovor se Zbigniewem Nosowským, šéfredaktorem měsíčníku Więż

Kolektiv Laboratorium Więzi
Vždy na vrchu, či jen na povrchu?
Plusy a minusy polské víry

Adam Michnik
Byl Pontius Pilát liberálním demokratem?
Demokracie mezi relativismem a absolutnem – nad knihami Josepha Ratzingera

Tomasz Dostatni OP
Překonávat hradby

Jerzy Szymik
Teologie v Polsku
Identita, intuice, perspektivy

Michał Paluch OP
Soteriologie sv. Tomáše Akvinského

Elżbieta Adamiaková
Mariologie středověku, reformace a katolické reformy

Zbigniew Nosowski – Michał Paluch OP – Piotr Jordan Śliwiński OFMCap
Proč společenství svědků
Ukazatele pro polskou církev

Kalendárium polských náboženských dějin ve 20. století

Anotace vybraných polských katolických časopisů

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English summary

Rejstřík článků 2008