POPULISMUS 1/21

Editorial

Michael J. Sandel
Populismus, liberalismus a demokracie

Jan-Werner Müller
Demokracie a neúcta

Pierre Rosanvallon
Promýšlet populismus

Walter Lesch
Teologie a populismus: střety a vyjasnění

Hans Schelkshorn
Proti instrumentalizaci křesťanství
O neslučitelnosti nové pravicové ideologie s křesťanskou morálkou

Gerhard Kruip
Kdo je lid?
Papež František k „legitimitě pojmu lid“

Regina Ammicht-Quinn
Populismus a genderové otázky
Strach ze zmatení pohlaví

Thomas Hoffmann
Jazyk populistů

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení .pdf

Toto číslo Salve vzniklo ve spolupráci s Centrem pro studium politické filozofie, etiky a náboženství při Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.