POSLUŠNOST – 2/2002

Editorial

Mireia Ryšková
Pojetí poslušnosti v listech apoštola Pavla

Herbert McCabe OP
Dominikánská poslušnost

Suzanne Noffke OP
Kateřina Sienská a poslušnost v církvi

Josef Zvěřina
Dva dopisy biskupu F. Tomáškovi o Chartě 77

Tomasz Węcławski
„Mezi vámi to tak není“
O hierarchii povolání mezi Ježíšovými učedníky

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)