Poznámky pod čarou

kódy html pro poznámky:

v textu [1]

u poznámky [1]