PROSTOR LITURGIE – 2/2012

Editorial

Benedikt Mohelník OP
Místo duchovní bohoslužby Teologická skica pojetí liturgického prostoru

Jan Kotas
Liturgie jako hybatelka změny

Dom Samuel
Aby naše mysl byla ve shodě s naším hlasem

Stefan Kraus
Ars celebrandi
Umění a liturgie

Walter Zahner
Stavba kostelů a liturgie po II. vatikánském koncilu
Možnosti a hranice proměny chrámového prostoru

André Vingt-Trois
Katedrála v srdci společnosti

Josef Pleskot, Norbert Schmidt – AP atelier
Život kolem pevného středu
Návrh liturgické úpravy farního kostela Nejsv. Trojice v Dobříši ze září 2010

Petr Tej
Vestavba exercičního domu do kostela sv. Kajetána v Praze

Jan Alinče
Dominikánský klášter v Praze-Lysolajích

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze a anotace

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)