Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

PROSTOR LITURGIE – 2/2012

Editorial

Benedikt Mohelník OP
Místo duchovní bohoslužby Teologická skica pojetí liturgického prostoru

Jan Kotas
Liturgie jako hybatelka změny

Dom Samuel
Aby naše mysl byla ve shodě s naším hlasem

Stefan Kraus
Ars celebrandi
Umění a liturgie

Walter Zahner
Stavba kostelů a liturgie po II. vatikánském koncilu
Možnosti a hranice proměny chrámového prostoru

André Vingt-Trois
Katedrála v srdci společnosti

Josef Pleskot, Norbert Schmidt – AP atelier
Život kolem pevného středu
Návrh liturgické úpravy farního kostela Nejsv. Trojice v Dobříši ze září 2010

Petr Tej
Vestavba exercičního domu do kostela sv. Kajetána v Praze

Jan Alinče
Dominikánský klášter v Praze-Lysolajích

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze a anotace

English Summary

Obálka ke stažení (.jpg)