Kalendárium anglického katolicismu

V důsledku anglické reformace v 16. století došlo k nebývale radikálnímu vytlačení katolíků z veřejného života anglické společnosti, katolictví nebylo tolerováno, věřící byli pronásledovaní, nesměli zastávat vyšší úřady. Postupné změny začínají až na sklonku přelomu 18. a 19. století.

1778               první Catholic Relief Act dovoluje katolíkům vlastnit nemovitosti, dědit pozemky a sloužit v armádě

1780               Gordon Riots, v nichž někteří protestanti napadli v Londýně budovy, v nichž se scházeli katolíci nebo jež byly ve vlastnictví katolíků

1793               francouzská revoluční vláda ruší benediktinský klášter a zároveň seminář pro alumny z Anglie v Douai; řeholníci a kněží se začínají ve velkém množství vracet na Britské ostrovy

1829               druhý Catholic Relief Act, zrušení většiny antikatolických zákonů v království, počátek veřejné katolické emancipace; katolíci např. mohou volit a být voleni

1833–1845   Oxfordské hnutí prominentních anglikánských teologů (Keble, Newman, Pusey), usilujících o znovuuvedení katolických prvků do své církve, což sehraje zásadní roli v emancipaci katolicismu v Anglii (Kebleho kázání roku 1833 v Oxfordu o „Národní apostazi“ je považováno za počátek oxfordského hnutí); jeho hlavní představitel John Hery Newman (1801–1890) posléze konvertuje ke katolicismu

40. a 50. léta  hladomor v Irsku, vlny irské katolické emigrace

1840               založení katolických novin The Tablet, které vycházejí dodnes

9. října 1845  konvertita John Hery Newman je přijat do katolické církve

1850               bula Universalis Ecclesiae Pia IX., kterou znovuvytváří římskokatolickou hierarchii v zemi (od doby Alžběty I.), zřízení 12 diecézí

prvním westminsterským arcibiskupem je jmenován Nicholas Patrick Wiseman (1802–1865), klíčová postava znovu se formující katolické hierarchie

1851               Ecclesiastical Titles Act zakazuje zřizovat katolické diecéze se stejnými tituly jako má Church of England (zrušen 1871)

1852               první provinční synoda konaná v Oscottu

1864               J. H. Newman uveřejňuje Apologia Pro Vita Sua, kde se brání útokům Charlese Kingsleyho, anglikánského kněze a literáta, vůči své osobě, katolickému kněžství a nauce církve

1865               westminsterským arcibiskupem se stává Henry Edward Manning (1808–1892)

1874               William Ewart Gladstone (liberální politik, několikrát ministerský předseda) publikuje tzv. Gladstone’s Pamphlet – The Vatican Decrees in their Bearing on Civil Allegiance, v němž tvrdí, že dogma I. vatikánského koncilu o papežské neomylnosti staví britské katolíky do pozice, kdy si musejí vybrat mezi věrností papeži nebo koruně

1875               uveřejněn Dopis vévodovi z Norfolku od J. H. Newmana, kde přesvědčivě vyvrací, že věrný katolík nemůže být zároveň dobrým Angličanem věrným koruně

1879               John Henry Newman jmenován kardinálem

1895               katoličtí biskupové povolují katolickým studentům navštěvovat protestantské univerzity, jako je Oxford nebo Cambridge; např. v Oxfordu ihned vzniká dům zřízený benediktiny z kláštera St. Lawrence v Ampleforthu

položen základní kámen katolické Westminsterské katedrály v Londýně

1896               papež Lev XIII. vydává encykliku Apostolicae Curae, která zpochybňuje platnost anglikánského svěcení

1900               na smrtelné posteli je podmíněně pokřtěn básník a spisovatel Oscar Wilde; patří k širokému proudu konvertitů ke katolicismu z řad umělců, spisovatelů a intelektuálů přelomu století

1921–1927   v belgickém Mechelenu probíhají za tiché podpory Vatikánu rozhovory mezi kardinálem Mercierem a představiteli anglikánské církve (lord Halifax, biskupové Frere a Gore, Armitage Robinson) o možnostech přibližování obou církví; rozhovory ukončí encyklika Pia XI. Mortalium animos roku 1928, kritická k ekumenismu

1940               Arthur Hinsley, westminsterský arcibiskup, zakládá hnutí Sword of the Spirit, jež má za cíl propagovat katolickou sociální nauku

1969               vytvoření Anglikánsko-římskokatolické mezinárodní komise (ARCIC), jejímž cílem je ekumenický dialog mezi oběma církvemi

1976               westminsterským arcibiskupem (a hned následně kardinálem) je jmenován benediktinský mnich Basil Hume (1923–1999), který se na dlouho stane nejpopulárnějším a veřejností nejuznávanějším náboženským představitelem v Anglii

1980               v Liverpoolu se koná National Pastoral Congress, shromáždění asi dvou tisíc laiků, podporované arcibiskupem Derekem Worlockem a kardinálem Basilem Humem. Kongres poprvé po skončení II. vatikánského koncilu probíral otázky týkající se laiků, katolíků ve Velké Británii. Jeho závěry byly shrnuty do dokumentu The Easter People. Arcibiskupové Hume a Worlock prezentovali dokument papeži Janu Pavlu II. v Římě, který jej veřejně odmítl. Od té doby se ve Velké Británii již žádný pastorační kongres nekonal.

1982               papež Jan Pavel II. jako první papež navštívil Anglii, setkal se s královnou Alžbětou II. a představiteli anglikánské církve

1986               kardinál Basil Hume zakládá Centrum kardinála Huma pro práci s bezdomovci a sociálně ohroženými lidmi

1990               katolická církev se zapojuje do ekumenického hnutí Churches together in Britain and Irland

1992               anglikánská církev schválila a od roku 1994 začala praktikovat svěcení žen na kněze, což vyvolalo přestup tisíců věřících především do katolické církve

1992–2001   generálem dominikánského řádu je Angličan Timothy Radcliffe OP (* 1945), v současnosti jedna z nejvýraznějších a nejuznávanějších postav anglického katolicismu

1994               Katharine, vévodkyně z Kentu, manželka vévody z Kentu, vnuka krále Jiřího V., konvertovala s výslovným souhlasem královny ke katolicismu, a to jako první člen královské rodiny od schválení tzv. Act of Settlement (1701), který vylučuje katolíky z následnictví trůnu

1995               královna Alžběta II. poprvé navštívila Westminsterskou katedrálu

1996               konference katolických biskupů Anglie a Walesu vydává pod vedením kardinála Huma dokument The Common Good and the Catholic Church’s Social Teaching, který významně ovlivnil vládní program Tonyho Blaira (v témže roce vydávají labouristé program New Labour, New Life For Britain).

2001               podle sčítání lidu je v Anglii 4,2 milionu katolíků, což je asi 8 % populace

2004               se vstupem Polska do Evropské unie se mnohonásobně zvýšila polská, většinově katolická emigrace do Anglie

2007               bývalý ministerský předseda Tony Blair přestoupil ke katolicismu, v roce 2010 jej The Tablet označil za jednoho z nejvlivnějších britských katolíků

2009               encyklika papeže Benedikta XVI. Anglicanorum Coetibus o osobním ordinariátu věřících, kteří přestoupí z anglikánské církve do katolické

2010               papež Benedikt XVI. poprvé navštívil Velkou Británii; při té příležitosti beatifikoval Johna Henryho Newmana

2012               ve filmu Skyfall o agentu Jejího Veličenstva Jamesi Bondovi je odhaleno, že Bond pochází z prastaré katolické rodiny

 

Připravil Martin Bedřich