Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA – 4/2004

Editorial

Martin Rusina
Katolický kostel pro Prahu – diplomní projekt

Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova
Rozhovor s Klementem Richterem

Pavel Kopeček
Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí

Ctirad Václav Pospíšil OFM
Chrám jako symbol přebývání Boha v člověku a mezi lidmi

Aleš Filip
Chrám snivců
Ideální architektura středoevropského fin-de- siècle

Norbert Schmidt
Duch vane, kam chce
portrét Marie-Alain Couturiera OP

Marie-Alain Couturier OP
L´Art Sacré – vybrané texty

Le Corbusier
Poslední sbohem příteli

Nesložili jsme slib minimalismu!
Rozhovor s Dom Samuelem OCSO

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Rejstřík článků ročníku 2004