Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

SALVE – 1/1992

Odilo Štampach OP
SALVE!

Walter Nigg
Světec buší na naše dveře

Dominik Duka OP
C. Tresmontant: Le Christ Hébreu

Thomas F. O´Meara OP
Katolický pohled na fundamentalismus

Vladimír Koudelka OP
Kateřina Sienská

Zdeněk Schauta
Etická kategorie setkání jako filosofický problém

C. Spicq OP
Láska k bližnímu v Bibli

Jan. A. Kłoczowski OP
Stvoření světa – mýtus a věda

Odilo Štampach OP
Pojetí zázraku u sv. Tomáše Akvinského

Damian Byrne OP
Dopis o studiu v Řádu

Zdzisław Górnicki OP
Posvěcování života

Knihovna

celé číslo ke stažení (*pdf)