SALVE – 1/2000

Editorial

J. Kulisz SJ, A. M. Baliszewska
Ježíš dějin a Kristus víry (1. část)

S. Guerra
Kulturní dialog z pohledu karmelitánské mystiky

D. Duka OP
Y. Congar OP, papežský poradce na II. vatikánském koncilu, spoluzakladatel Nové teologie

H. Seidl
K přirozenému egoismu v utilitaristické hospodářské etice

S. Braito OP
Vyjdi ze své země

E. Soukup OP
Nerozluční

Recenze

celé číslo ke stažení (*.pdf)