SALVE – 2/1992

Odilo Štampach OP
Proč pes?

Jiří A. Fuchs
Tomismus předčasně pohřbený

Odilo Štampach OP
Pojetí zázraku u sv. Tomáše Akvinského

C. Spicq
Láska k bližnímu v Bibli

Jacques Maritain
Duchovní mise světských osob

Dominik Duka OP
Exegetická metoda sv. Tomáše Akvinského

Necítím se být diplomovaným sektobijcem

Monosignálně nebo okcidentálně?

Michał Zioło
Kým je křesťanský mnich?

Henry de Lubac
Světec zítřka

Vladimír Koudelka OP
Klášter „na cestách“ a doma

celé číslo ke stažení (*pdf)