SALVE – 2/2000

Editorial

J. Kulisz SJ, A. M. Baliszewska
Ježíš dějin a Kristus víry (2. část)

W. Stinissen
Kontemplativní postoj k životu (1. část)

R. Spiazzi OP
P. Reginald Garrigou-Lagrange OP

A. Beneš OP
Pojetí ctnosti u sv. Alberta Velikého

E. Mendelová OP
Pojetí ctnosti v díle Jana Kassiána

E. Soukup OP
Vítězství

S. Braito OP
Radost dítek Božích

Recenze

celé číslo ke stažení (*.pdf)