SALVE – 3/1991

Co je očistec?

Reginald M. Dacík OP
Škola dominikánské mystiky

Jacques Maritain
Filosofie svatého Tomáše

C. S. Lewis
Kněžky v Církvi?

F. P. Sonntag
Hieronymus Savonarola

Vůz milosrdenství
Rozhovor s otcem Vojtěchem Soudským OP o misiích v Čechách

Damián Byrne OP
O laicích a poslání řádu

Bernard Kadlec OP
Ostatním křesťanským bratřím

Jacek Salij OP
Odkud se vzala duše?

Radio a Amerika
Z rozhovoru s otcem Odilonem Štampachem o jeho cestě do Spojených států amerických

Jednota v mnohosti
Rozhovor s kard. Ratzingerem, prefektem Posvátné kongregace pro nauku víry

Z Rozhovoru s otcem Vincencem de Couesnongle, magistrem řádu 1974-1983

celé číslo ke stažení (*pdf)