Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

SALVE – 3/1991

Co je očistec?

Reginald M. Dacík OP
Škola dominikánské mystiky

Jacques Maritain
Filosofie svatého Tomáše

C. S. Lewis
Kněžky v Církvi?

F. P. Sonntag
Hieronymus Savonarola

Vůz milosrdenství
Rozhovor s otcem Vojtěchem Soudským OP o misiích v Čechách

Damián Byrne OP
O laicích a poslání řádu

Bernard Kadlec OP
Ostatním křesťanským bratřím

Jacek Salij OP
Odkud se vzala duše?

Radio a Amerika
Z rozhovoru s otcem Odilonem Štampachem o jeho cestě do Spojených států amerických

Jednota v mnohosti
Rozhovor s kard. Ratzingerem, prefektem Posvátné kongregace pro nauku víry

Z Rozhovoru s otcem Vincencem de Couesnongle, magistrem řádu 1974-1983

celé číslo ke stažení (*pdf)