SALVE – 3/1997

Editorial

Sr. Emmanuelle-Marie OP
Cesty k povolání: do bratrského (sesterského) společenství

M. Zawada OCD
Velké objevy Malé Terezie

F. Dreyfus OP
Věděl Ježíš, že je Bůh?

R. Černušák OP
Kristus v díle sv. Kateřiny Sienské

R. Berthouzos OP
Církev a demokracie, Lidská práva a obecné blaho

R. Garrigou-Lagrange OP
O rozlišování duchů

Recenze

celé číslo ke stažení (*.pdf)