SALVE – 3/2000

Editorial

W. Stinissen
Kontemplativní postoj k životu (2. část)

V. Frei
Má prosebná modlitba smysl?

A. Bandera OP
Tajemství církve v mystické teologii G. Arintera

A. de Vogüe OSB
Eucharistie a mnišský život

R. Garrigou-Lagrange OP
Kněžství Kristovo

celé číslo ke stažení (*.pdf)