SALVE – 4/1993

Odilo Štampach OP
Editorial

Jerzy Gogola OCD
Aktuálnost duchovní cesty sv. Jana od Kříže

J. Beníček
Teologická obnova podle starců

Dominik Duka OP
Nejstarší rukopisy Nového zákona

Iva Heroldová
O smyslu existence mentálně postižených

Timothy Radcliff OP
Slibovat navždy, až do smrti

Jiří Kub
Duchovní hudba dnes

UNESCO 1980 – Praha 1993

František X. Halas
Dědictví komunismu v našich srdcích

Ohlasy, kritika

celé číslo ke stažení (*.pdf)