SALVE – 4/1997

Editorial

J. Salij OP
„Moje království není z tohoto světa“

J. Sotoniak
Židovské kořeny Ježíše Krista

Ch. Schönborn OP
Obnova pokoncilní teologie

R. Garrigou-Lagrange OP
O rozlišování duchů (dokončení)

Sv. Ambrož

W. A. Hinnebusch OP
Dominikánská obnova a silentium

Recenze

celé číslo ke stažení (*.pdf)