SALVE – 4/1998

Editorial

J. V. Polc
Pius XII.

Jiří Maria Veselý OP (portrét)

J. M. Veselý OP
Evangelium podle Ježíše z Kumránu

J. A. Kłoczowski OP
Pán, dárce života (dokončení)

G. Cottier OP
Vztahy mezi duchovní a časnou skutečností  podle Ch. Journeta

S. Braito OP
Posvěcující přátelství

E. Soukup OP
Živé přátelství

Recenze

celé číslo ke stažení (*.pdf)