SALVE – 4/2000

Editorial

P. Piťha
Svátek sv. Václava jako Den české státnosti

A. Beneš OP
Znovunalezení ctnosti v dílech současných myslitelů

D. Wider OCD
Modlitba ve své rozmanitosti

D. Švachová
Teologie agapé po letech

R. Garrigou-Lagrange OP
Kněžství Kristovo (II. část)

G. Weigel
Charakteristické znaky programu pontifikátu Jana Pavla II.

Recenze

celé číslo ke stažení (*.pdf)