SKRYTOST 4/2018

Editorial

Mireia Ryšková
„Váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu“ (Kol 3,3)

Jean-Marie Lustiger
Mystika a dějiny

Thomas Keating OCSO
Modlitba ve skrytosti

Svědectví našeho života
Anketa o křesťanském životě ve skrytosti

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Jak hledat skrytého Boha ve skrytosti podle sv. Jana od Kříže
(Duchovní píseň 1,2–4.6–12)

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Od Ježíšova Srdce do hlubin Trojice
Pouť skrytosti u sv. Terezie Markéty Redi

Kateřina Lachmanová
Skrytý život uprostřed světa podle Magdeleine Hutin, zakladatelky Malých sester Ježíšových

Carol McDonoughová
Poustevníci a římskokatolická církev
Obnova starobylého povolání

V samotě se nic nechvěje
Rozhovor s Alešem Palánem

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze: Norbert Schmidt [rec.]: Štěpán Smolen. Cesta na Západ. Po stopách ochočeného Boha. Nová Ves pod Pleší, Hesperion 2018.

Recenze: Lukáš Nosek [rec.]: Vojtěch Šimek – Petr Dvořák – Lukáš Novák – Stanislav Přibyl – Marie Tejklová: Rozptýlit mlhu. Věcné úvahy nad exhortací Amoris laetitia. Brno, Kartuziánské nakladatelství 2018.

English Summary

Rejstřík článků 2018

Obálka ke stažení (.jpg)