Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

SKRYTOST 4/2018

Editorial

Mireia Ryšková
„Váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu“ (Kol 3,3)

Jean-Marie Lustiger
Mystika a dějiny

Thomas Keating OCSO
Modlitba ve skrytosti

Svědectví našeho života
Anketa o křesťanském životě ve skrytosti

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Jak hledat skrytého Boha ve skrytosti podle sv. Jana od Kříže
(Duchovní píseň 1,2–4.6–12)

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Od Ježíšova Srdce do hlubin Trojice
Pouť skrytosti u sv. Terezie Markéty Redi

Kateřina Lachmanová
Skrytý život uprostřed světa podle Magdeleine Hutin, zakladatelky Malých sester Ježíšových

Carol McDonoughová
Poustevníci a římskokatolická církev
Obnova starobylého povolání

V samotě se nic nechvěje
Rozhovor s Alešem Palánem

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze: Norbert Schmidt [rec.]: Štěpán Smolen. Cesta na Západ. Po stopách ochočeného Boha. Nová Ves pod Pleší, Hesperion 2018.

Recenze: Lukáš Nosek [rec.]: Vojtěch Šimek – Petr Dvořák – Lukáš Novák – Stanislav Přibyl – Marie Tejklová: Rozptýlit mlhu. Věcné úvahy nad exhortací Amoris laetitia. Brno, Kartuziánské nakladatelství 2018.

English Summary

Rejstřík článků 2018

Obálka ke stažení (.jpg)