4/2018 Legenda k obrazovému doprovodu

Salve o skrytosti doprovázejí fotografie z dominikánského kláštera v Praze, z prostor, které se již několik let proměňují skrze architektonické úpravy Josefa Pleskota a jeho AP atelieru a také skrze mnoho různorodých akcí, které zde pořádají bratři dominikáni a jejich přátelé pod značkou Dominikánská 8. Tato platforma byla založena v roce 2011, dříve se zdejší program odehrával pod hlavičkou teologické revue, kterou držíte v ruce. V roce 2015 byl přebudován foyer barokního refektáře a v říjnu 2018 byl otevřen nový vstup z Jalovcové ulice, společně s fortnou a novou vertikální komunikací celým klášterem. Dokončení této první zásadní etapy revitalizace celého objektu lépe propojilo dominikánský klášter, především jeho (i širokou veřejností) využívané sály s veřejným prostorem města, a zároveň zpevnilo jeho vnitřní vazby. Nové prostory se vyznačují bohatostí tvarů, které organicky rozvíjejí původní barokní substanci. Ta je podpořena střídmostí materiálů a barev, a navíc umocněna světlem. Josef Pleskot je také autorem nového domovního kříže nad fortnou kláštera (s. 26). Na celém projektu proměny pražského dominikánského kláštera spolupracovali vedle bratrů dominikánů, především Benedikta Mohelníka OP a Filipa Boháče OP, také další architekti z AP atelieru: Norbert Schmidt, Jiří Trčka, David Ambros a Michaela Zucconi.

V prostorách Dominikánské 8 se odehrává vedle různých přednášek, debat a koncertů také celá řada výtvarných vstupů. Svými díly tu intervenovali umělci jako Hong Soun, Jan Merta, Patrik Hábl, Monika Imrová, Magdalena Bartáková nebo Patrik Pelikán. V současné době tu naleznete dvě výrazné práce německého autora Christiana Helwinga. Instalace v nice barokního refektáře nese název Black & White (missing), niku v novém foyeru obsadila intervence White Star. Již se stalo milou tradicí, že zahájení každé výtvarné akce u dominikánů doprovází hudební performance muzikantů z pražské HAMU pod vedením skladatele Slavomíra Hořínky (s. 122). Spolupořadatelem všech těchto uměleckých vstupů je vedle platformy Dominikánská 8 i Centrum teologie a umění při KTF UK.