SKUTKY APOŠTOLŮ – 3/2016

Editorial

Petr Pokorný
Skutky apoštolů – kniha o počátcích církve

Jiří Lukeš
Apoštol Pavel historický a apoštol Pavel z hlediska historie

Július Pavelčík
Jeruzalémští „helénisté“

Patrick Faure
Evangelizace ve Skutcích apoštolů

Jiří Pavlík
Kniha Skutků v pojetí Jana Chrýsostoma

Jan Chrýsostomos
Homilie na Skutky apoštolů ( hom. )

Roland Kany
Proč neměly Skutky apoštolů v antice další pokračování?
11 tezí k nevyřešenému problému

Laura Nasrallah
Skutky apoštolů, řecká města a Hadriánovo Panhellénion

Aleš Franc
Význam knihy Skutků apoštolských pro formování identity letničního hnutí

Legenda k obrazovému doprovodu

Anotace

English Summary