SPRAVEDLIVÁ VÁLKA – 3/2005

Editorial

Může být válka spravedlivá?
Rozhovor Dominika Duky OP, Tomáše Halíka a Alberta-Petera Rethmanna

Mireia Ryšková
Mír a válka v pojetí apoštola Pavla

Ctirad Václav Pospíšil OFM
František z Assisi a problematika míru

James Turner Johnson
Spravedlivá válka včera a dnes

Obrana míru v Katechismu katolické církve

Tomáš Holub
Dopad objevu atomové pumy na etický diskurz během studené války

Thomas Hoppe
Prevence násilí místo preventivních válek

Heinz-Georg Justenhoven
Etika míru u Jana Pavla II.

Legenda obrazového doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)