Bilance komunistické vlády v ČSSR – 1/2011

Po „Vítězném únoru“ 1948, když se komunisté dostali k moci, postupovala StB v 50. letech proti náboženství a církvi tak důsledně a rychle, že zlikvidovala vše, např.:

 • Celou strukturu církevního školství od základních církevních škol přes střední církevní školy až po církevní osmiletá gymnázia…
 • Celou strukturu diecézních kněžských seminářů. Nezůstal ani jeden diecézní seminář. Nakonec byl na Slovensku zřízen jeden státní seminář v Bratislavě jakožto generální seminář, který neměl poměrně dlouho církevní uznání. Profesoři, kteří na něm učili, učili bez kanonické mise biskupa. V Čechách to byla CMBF v Litoměřicích.
 • Celou strukturu řeholních komunit a řeholních škol.
 • Státem byl kompletně zabaven církevní majetek.
 • Všichni řeholníci a řeholnice byli během jedné noci odvezeni do sběrných táborů.
 • Všichni bohoslovci byli po likvidaci diecézních seminářů rozpuštěni do svých domovů, na vojnu a následně na speciální výcvik k PTP na 4–5 let.
 • Všichni biskupové byli uvězněni či internování v domácí izolaci.
 • Nastala totální fyzická i informační izolace od Svaté stolice a Svatého otce. Rozhlasové vysílání Rádia Vatikán bylo možné poslouchat jen tajně.
 • Kompletně byly zničeny knihovny řeholních domů a seminářů, knihy byly většinou v papírnách v Harmanci přeměněny na recyklovaný toaletní papír.
 • Totálně byly zlikvidovány církevní sociální ústavy a nemocnice.
 • Na veřejných školách se nesmělo vyučovat náboženství. Dětem, které se na ně později přihlásily, nesmělo být umožněno vyšší vzdělání a rodiče byli propuštěni ze zaměstnání „k lopatě“.
 • Kněží v pastoraci, kteří nebyli ve vězení, byli postupně deformováni státem založenou organizací Mírového hnutí katolického duchovenstva, resp. Pacem in terris, či kolaborací s StB.
 • Církev nesměla mít rozhlas, televizi, tiskárnu.
 • Mnozí laici a kněží i biskupové se stali mučedníky pod tlakem StB, nebo tento teror nepřežili.
 • Bez rizika pronásledování ze strany StB nesměli duchovní na veřejnosti provozovat žádné církevní a náboženské aktivity.
 • V soukromí mnozí tajili to, že mají kříže, Bibli i to, že se umí pokřižovat. Strach z teroru vládl i při soukromé modlitbě v uzavřených bytech, aby se o tom StB nedozvěděla.
 • Obce a města ztrácely svá jména. Např. Svätý Kríž nad Hronom byl přejmenovaný na Žiar nad Hronom.
 • Totálně byli zlikvidováni řeckokatolíci.

Neznám žádnou oblast života církve, kterou by StB nepronásledovala.

Připravil Mons. Rudolf Baláž