Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

SV. KATEŘINA SIENSKÁ 1/2013

Editorial

Kateřina ze Sieny z pera Rajmunda z Capuy

Kateřina Čadková
Extremitates sanctitatis
Diskuze nad netradičními charakteristikami svatého vzoru Kateřiny Sienské

Ludvík Grundman OP
Eucharistická ekleziologie Dialogu sv. Kateřiny Sienské

Alessandra Bartolomei Romagnoli
Diskuze o stigmatech

Gilles Berceville OP
Prohlášení sv. Kateřiny za Učitelku církve
Pohled historicko-teologický

Pavel VI.
Apoštolský list, kterým papež prohlašuje sv. Kateřinu ze Sieny Učitelkou církve obecné

Jan Stejskal
Kateřina Sienská v kontextu kázání mnicha Jana Jeronýma z Prahy

Kateřina Sienská
List králi Francie

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (*.pdf)