SV. KATEŘINA SIENSKÁ 1/2013

Editorial

Kateřina ze Sieny z pera Rajmunda z Capuy

Kateřina Čadková
Extremitates sanctitatis
Diskuze nad netradičními charakteristikami svatého vzoru Kateřiny Sienské

Ludvík Grundman OP
Eucharistická ekleziologie Dialogu sv. Kateřiny Sienské

Alessandra Bartolomei Romagnoli
Diskuze o stigmatech

Gilles Berceville OP
Prohlášení sv. Kateřiny za Učitelku církve
Pohled historicko-teologický

Pavel VI.
Apoštolský list, kterým papež prohlašuje sv. Kateřinu ze Sieny Učitelkou církve obecné

Jan Stejskal
Kateřina Sienská v kontextu kázání mnicha Jana Jeronýma z Prahy

Kateřina Sienská
List králi Francie

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)