SVATOST 4/22

Editorial

Anketa o svatosti, nesvatosti a svatých
(Mireia Ryšková, Matěj Jirsa, Marcela Koupilová, Zdeněk Jančařík SDB, Francesca Šimuniová OSB, Jaroslav Šubrt, Terezie Eisnerová OP, Miloš Doležal, Dagmar Kopecká, Markéta Dudziková)

David Vopřada
Biblický a patristický pohled na svatost a její karikatury

Eduardo José Rosaz OP
Svatost a posvěcení ve světle učení o Nejsvětější Trojici: přínos Tomáše Akvinského

Irenej Šiklar OP
Svatost Ježíšova

Benedikt Mohelník OP
Liturgie je místem svatosti

Benoît-Dominique de La Soujeole OP
Ke spiritualitě církve

Ludvík Grundman OP
„Věřím v jednu, svatou… církev“?

Benedicta Hübnerová OP
Vzory svatosti v České kongregaci sester dominikánek 1889–1990

Raději o svatosti přestaneme mluvit
Rozhovor s Ladislavem Heryánem

Líza Faktorová
Podlipnické kostely. Legenda k obrazovému doprovodu

Norbert Schmidt – Ondřej Koupil
Bratr Alexius Zdeněk Vandrovec OSB (8. května 1975 – 18. května 2022)

English Summary

Rejstřík článků 2022

Obálka ke stažení (.jpg)