4/2022 Legenda k obrazovému doprovodu

Líza Faktorová
Podlipnické kostely
Legenda k obrazovému doprovodu

Svatý Martin, svatá Markéta, svatý Jiří. Tři světci, jejichž prastaré legendy se spíš než přesných životopisných událostí dotýkají odvěkého tématu boje dobra se zlem, střeží tři gotické kostely pod hradem Lipnicí na Českomoravské vysočině. Krajina, v níž chrámy stojí, byla zejména v uplynulých osmdesáti letech vytržena z přirozeného řádu věcí. Původně do úzkých pruhů rozkrájená políčka poměrně chudých vysočinských hospodářů byla scelena v lány bez hranic, kočičí hlavy ve vsích byly zality asfaltem, aby tudy mohl za normalizace jednou jedinkrát projet „závod míru“, z lesa pod hradem vyrostla obří hora nepoužitých žulových kvádrů z do mrtě vytěžených starých lomů. Co se uchovalo do osmdesátých let, daří se systematicky ničit od let devadesátých. Vesnice dostaly ostře strakatý, oplastovaný, zateplovací make-up, vedle starých domů vyrostly jak houby po dešti nové americké bungalovy, kanadské sruby, bazény a betonové zdi místo dřevěných plotů… Jako by na to nestačil ani plášť svatého Martina (protože tu není žádný chudý, který by potřeboval zahřát), ani meč svaté Markéty (pryč s takovou ohavností, protože my tu máme fotbal a pohodu) a už vůbec ne drak sv. Jiří (protože na plazmových obrazovkách jsou lepší nestvůry a superhrdinové).

A přesto… Tři svatí, tři patroni, tři gotické kostely, tři loďky, které už sedm set let odolávají náporům rozbouřeného moře naší historie a napravují pokřivenou tvář tohoto kouta Vysočiny a stejně jako ve středověku přitahují poutníky, i když nově a jinak.

Přátelé podlipnických kostelů se jako obecně prospěšná společnost začali zabývat záchranou a postupnou obnovou těchto tří gotických kostelů již v roce 2001. Chrámy sv. Martina v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. Markéty v Loukově, všechny postavené ve 14. století, jsou unikátní z více důvodů – jde o drobné jednolodní sakrální stavby, které byly v průběhu staletí jen minimálně přestavovány a upravovány. Nejstarší, Sv. Martin (počátek 14. století) a o něco mladší Sv. Jiří (první polovina 14. století) mají pravoúhlé presbytáře, nejmladší, Sv. Markéta (kolem 1350) je uzavřena polygonálním presbytářem a v baroku k ní byla přistavěna věž. Ve všech podlipnických kostelích byly v průběhu II. světové války odkryty původní nástěnné malby. Ikonografický program maleb je v každém z kostelů originální, zároveň však nacházíme motivy, které kostely propojují a vyprávějí o středověké úctě k tehdy oblíbeným světcům. Sv. Markéta, sv. Kryštof, sv. Jiří, deset tisíc rytířů probodnutých akáciovými trny pro svou víru v Krista a jedenáct tisíc mučednic, které vede sv. Voršila. V presbytáři dolnoměstského a řečického kostela trůní Kristus Pantokrator v doprovodu evangelistů a apoštolů. Je to svět ve světě, který se otevírá za prahem kostela.

Přátelé podlipnických kostelů pomáhají zachránit nejen hmotnou podstatu unikátních starých památek, ale snaží se vnést do kostelů i čerstvého ducha. Středověké malby novým způsobem promlouvají k poutníkům (věřícím, hledajícím i pochybujícím) během nově uspořádané liturgie, která v sobě nese vnitřní dynamiku pohybu, cesty. Kostely slouží kromě liturgie také jako prostor pro kulturní aktivity, které kultivují ducha. Stará či soudobá hudba jsou jen jedním z příkladů. V létě 2022 se v kostele sv. Martina rozezněl ozvučený plech, který doprovázel violu da gamba. Postmoderní improvizace dvou soudobých interpretů schovaná pod gotickou klenbu s malbami, které pojímají celý kosmos, se stala nástrojem k objevování toho, co nás přesahuje. Dialog starého s novým je cestou k budoucnosti, která Přátelům podlipnických kostelů dává smysl. Snad to tak zůstane i nadále.

Více informací o podlipnických kostelech najdete na: https://www.podlipnickekostely.cz.

Fotografie: Petr Neubert

Líza Faktorová (* 1981) je historička umění, předsedkyně spolku Přátel podlipnických kostelů.

Kontakt: liza.mach@gmail.com

Petr Neubert (* 1974) vystudoval fotografii na FAMU. Věnuje se fotografování současného umění, soudobé i historické architektury. Řadu let je fotografem předních českých divadelních scén. Na výzvu Přátel podlipnických kostelů vytvořil v letech 2021 až 2022 rozsáhlý soubor fotografií středověkých kostelů pod hradem Lipnice, z něhož malou část představujeme v tomto Salve.

Kontakt: www.prooko.cz