4/2022 – Rejstřík článků 2022

Rejstřík článků 2022

Rozhovory:

GLANC Tomáš: „Vést stát jako KGB“. [Rozhovor vedla Kateřina Hlaváčová.] Salve 32, 2022, č. 3, s. 165–172.

HERYÁN Ladislav: Raději o svatosti přestaneme mluvit. [Rozhovor vedl Martin Bedřich.] Salve 32, 2022, č. 4, s. 163–166.

MACHAN Richard: Být bojovníkem znamená dávat svůj hněv do služeb něčemu vyššímu. [Rozhovor vedl Martin Bedřich.] Salve 32, 2022, č. 1, s. 141–145.

PASTIRČÁK Daniel: Rozhodující je poctivost. [Rozhovor vedli Zuzana Matisovská a Benedikt Mohelník.] Salve 32, 2022, č. 2, s. 135–145.

PROKEŠ Vojtěch: Vnímání tradičních hodnot v české společnosti. [Rozhovor vedla Zuzana Matisovská.] Salve 32, 2022, č. 2, s. 169–173.

Ankety:

Anketa o svatosti, nesvatosti a svatých (Mireia Ryšková, Matěj Jirsa, Marcela Koupilová, Zdeněk Jančařík SDB, Francesca Šimuniová OSB, Jaroslav Šubrt, Terezie Eisnerová OP, Miloš Doležal, Dagmar Kopecká, Markéta Dudziková). Salve 32, 2022, č. 4, s. 17–29.

Články:

ALVAROVÁ Alexandra: Epocha výdělečného hněvu. Salve 32, 2022, č. 1, s. 169–176.

ASPREM Egil – DYRENDAL Asbjørn: Znovu o konspiritualitě. Jak překvapivé a nové je spojení spirituality a konspiračních teorií? Salve 32, 2022, č. 3, s. 67–88.

BENEŠ Petr: Komentář k Dostojevského Máše. Salve 32, 2022, č. 2, s. 123–133.

BENEŠ Petr: O hněvu v literatuře a jeho zpracování. Salve 32, 2022, č. 1, s. 149–165.

CÍBIK Matej: Politická korektnost a „cancel culture“. Hrozí nová totalita? Salve 32, 2022, č. 2, s. 175–184.

FAGGIOLI Massimo: Jak překročit paradigma „buď hegemonie, anebo pronásledování“. Církev tváří v tvář pluralismu. Salve 32, 2022, č. 2, s. 59–74.

FAKTOROVÁ Líza: Podlipnické kostely. Legenda k obrazovému doprovodu. Salve 32, 2022, č. 4, s. 171–172.

FOŠUM Lukáš: Nacházet smysl a dávat příklad. Poslušnost k autoritám na cestě hledání pravdy a dobra. Salve 32, 2022, č. 2, s. 187–200.

GRUNDMAN Ludvík: „Věřím v jednu, svatou… církev“?. Salve 32, 2022, č. 4, s. 117–134.

HAAS Alois M.: Dies irae, dies illa. Salve 32, 2022, č. 1, s. 73–87.

HLAVÁČOVÁ Kateřina: Konspirační teorie QAnon a konzervativní protestantské milieu v USA. Salve 32, 2022, č. 3, s. 125–143.

HOŠEK Pavel: Evropské hodnoty, křesťanské hodnoty a kolektivní identita českého národa. Salve 32, 2022, č. 2, s. 13–23.

HÜBNEROVÁ Benedicta: Vzory svatosti v České kongregaci sester dominikánek 1889–1990. Salve 32, 2022, č. 4, s. 139–159.

KOSTIĆOVÁ Zuzana M.: Konspiracismus jako vzpoura proti pocitu viny. Salve 32, 2022, č. 3, s. 13–27.

KOUPIL Ondřej: Bratr Aleš a Pietas benedictina: několik vzpomínek. Salve 32, 2022, č. 4, s. 177–180.

KROUTVOR Josef: Kresby, kresbičky i čmáranice. Salve 32, 2022, č. 2, s. 203–204.

La SOUJEOLE Benoît-Dominique de: Ke spiritualitě církve. Salve 32, 2022, č. 4, s. 103–113.

MATTISON William: Mravně dobrý hněv? Od otázek kolem vindicatio k habitualizaci emocí. Salve 32, 2022, č. 1, s. 49–71.

MOHELNÍK Benedikt: Liturgie je místem svatosti. Salve 32, 2022, č. 4, s. 85–100.

NOBLE Ivana: Proč konspirační teorie nejsou nevinné. Salve 32, 2022, č. 3, s. 93–108.

OPATRNÝ Dominik: Kam se poděly tradiční hodnoty? Poměr mezi kulturními tradicemi a mravními hodnotami podle Gaudium et spes. Salve 32, 2022, č. 2, s. 43–56.

PARTRIDGE Christopher: Démonologie mimozemšťanů. Křesťanské kořeny zlovolného mimozemšťana v ufologických náboženstvích a projevy duchovnosti u údajně unesených osob. Salve 32, 2022, č. 3, s. 31–64.

PATTERSON James Alan: Proměnlivé obrazy šelmy. Apokalyptické konspirační teorie v amerických dějinách. Salve 32, 2022, č. 3, s. 111–122.

PELLETIEROVÁ Anne-Marie: Zakoušení hranic a biblická moudrost. Salve 32, 2022, č. 2, s. 95–105.

PETRÁČEK Tomáš: „Přinášíme vám vaši tradiční kulturu!“. Proměny vnímání a prosazování hodnot v dějinách západního křesťanství. Salve 32, 2022, č. 2, s. 25–41.

PITTEROVÁ Marie J.: Kdo odolá jeho hroznému hněvu? (Nah 1,6). Boží hněv ve starozákonní perspektivě. Salve 32, 2022, č. 1, s. 17–22.

POLA Pavel: Jak se správně hněvat. Salve 32, 2022, č. 1, s. 121–127.

RADCLIFFE Timothy: Tradice a tvořivost: Paradigma Nového zákona. Salve 32, 2022, č. 2, s. ­107–117.

ROSAZ Eduardo José: Svatost a posvěcení ve světle učení o Nejsvětější Trojici: přínos Tomáše Akvinského. Salve 32, 2022, č. 4, s. 49–77.

RYŠKOVÁ Mireia: Hněv v Novém zákoně. Salve 32, 2022, č. 1, s. 25–37.

SCRUTON Roger: Význam společné kultury. (Úvod Jakub Jirsa.) Salve 32, 2022, č. 2, s. 77–93.

SCHLIMBACH Guido: Na estetické úrovni dneška. Dá se „nahradit“ Rubens? Kunst-Station Sankt Peter v Kolíně nad Rýnem a projekt „Replace Rubens“. Salve 32, 2022, č. 1, s. 179–189.

SCHMIDT Norbert: Bratr Aleš. Salve 32, 2022, č. 4, s. 175–177.

SCHMIDT Norbert: Bratr Aleš a revue Salve. Salve 32, 2022, č. 4, s. 180–184.

SIXTA Tomáš: (Ne)hněvající se Kristus u některých autorů současné americké teologie. Salve 32, 2022, č. 1, s. 89–112.

ŠIKLAR Irenej: Svatost Ježíšova. Salve 32, 2022, č. 4, s. 79–82.

ŠIMUNIOVÁ Francesca: Nenechat hněvem pustošit svou duši. Salve 32, 2022, č. 1, s. 129–131.

ŠNIRELMAN Viktor Alexandrovič: Ruská pravoslavná církev a konspirační teorie. Současný diskurz. Salve 32, 2022, č. 3, s. 147–162.

VAŇÁČ Martin: Mezi evangeliem a politikou. Zápas o „křesťanské hodnoty“ v ČR tváří tvář evropské migrační krizi v letech 2015–2016. Salve 32, 2022, č. 2, s. 147–166.

VOPŘADA David: Biblický a patristický pohled na svatost a její karikatury. Salve 32, 2022, č. 4, s. 31–47.

Edice:

Apofthegmata pouštních otců o hněvu. (Úvod Jiří Pavlík.) Salve 32, 2022, č. 1, s. 41–46.

DOSTOJEVSKIJ Fjodor Michajlovič: 16. dubna. Máša leží na stole. Uvidím se s Mášou? Salve 32, 2022, č. 2, s. 119–121.

Papež FRANTIŠEK: Nechte ke mně přicházet maličké. Promluva před modlitbou Anděl Páně v neděli 3. října 2021. (Úvod Matěj Jirsa.) Salve 32, 2022, č. 1, s. 133–138.

JAN OD KŘÍŽE: O nedokonalostech, do kterých upadají začátečníci při neřesti hněvu. (Úvod Jan Andil OCD.) Salve 32, 2022, č. 1, s. 115–118.

Recenze:

HÜBNEROVÁ Benedicta: [rec.] Martin Jemelka – Jakub Štofaník: Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938). Salve 32, 2022, č. 3, s. 177–181.