Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

SVĚTLO – 3/2013

Editorial

Yves-Marie Blanchard
Světlo v Bibli

Michel Evdokimov
Pohledy na téma světla v pravoslavné církvi

Jan Kotas
Světlo v liturgii

Pavel Vojtěch Kohut OCD
„Temný mrak ozařující noc“
Světlo a temnota v mystické zkušenosti Jana od Kříže

Bertram Stubenrauch
Sakrální prostor jako obraz víry
Teologické předpoklady pro zacházení se světlem ve středověku

František Burda
Duchovní sémantika funkce světla v nefigurativní malbě

Norbert Schmidt
Nové vitraje – Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter

Alois Kölbl
Citlivá redukce

Rekonstrukce opatského kostela v Pannonhalmě a chrámu sv. Mořice v Augsburgu od Johna Pawsona

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze 

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)