SVĚTLO – 3/2013

Editorial

Yves-Marie Blanchard
Světlo v Bibli

Michel Evdokimov
Pohledy na téma světla v pravoslavné církvi

Jan Kotas
Světlo v liturgii

Pavel Vojtěch Kohut OCD
„Temný mrak ozařující noc“
Světlo a temnota v mystické zkušenosti Jana od Kříže

Bertram Stubenrauch
Sakrální prostor jako obraz víry
Teologické předpoklady pro zacházení se světlem ve středověku

František Burda
Duchovní sémantika funkce světla v nefigurativní malbě

Norbert Schmidt
Nové vitraje – Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter

Alois Kölbl
Citlivá redukce

Rekonstrukce opatského kostela v Pannonhalmě a chrámu sv. Mořice v Augsburgu od Johna Pawsona

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze 

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)