Legenda k obrazovému doprovodu 3/2013

Obrazový doprovod k tomuto číslu tvoří fotografie procesního kříže pro karmelitánský klášter ve Slaném od Václava Ciglera, 2013 (foto: Petr Neubert).

Jako vzácný klenot korunuje novou liturgickou úpravu klášterního kostela ve Slaném nový skleněný procesní kříž. V kostele existují již dvě výrazná ztvárnění ukřižování. Je tu Martinický oltář pocházející ze Svatovítské katedrály a barokní ciboriový oltář se sochou Ukřižovaného. Ciglerův skleněný kříž zcela současnými prostředky obohacuje prostor kostela o typ zářícího vítězného kříže, jak ho známe z pozdní antiky či středověkých zlatých křížů posázených drahokamy, tzv. crux gemata. Je fascinující, jak dynamicky skleněný kříž působí právě v pohybu, jak proměňuje vše, co je za ním, jak projasňuje celé své okolí a otevírá před očima každého jednotlivce jiný originální pohled. (Norbert Schmidt)

Obrazový blok dále tvoří fotografie Martina Staňka z Bílé soboty v pražském Akademickém kostele Nejsv. Salvátora, 2004–2013.

Interiéry gotických katedrál nejen z Francie přibližují fotografie Martina Steckera.

Mgr. Martin Stecker (1957) je odborný asistent Katedry fotografie a vedoucí Studia Katedry fotografie na FAMU. Vystudoval na FAMU obor umělecká fotografie, působil jako umělecký fotograf a externí vyučující. V roce 1999 se stal kmenovým pedagogem a učí techniky fotografie architektury a krajiny. Podílel se na expozici nově rekonstruovaného muzea v Sedlčanech a tvoří multimediální programy pro výstavy doma i v zahraničí. Jeho fotografie jsou publikovány např. v knihách Umělecké památky Prahy, Praha město kostelů, Kostely na Sedlčansku, v katalogu pro výstavu Keltské umění v Tokiu či v katalogu putovní evropské výstavy Střed Evropy okolo roku 1000.

Úpravy liturgického prosotru v maďarské Pannonhalmě a německém Augsburgu dokumentují fotografie Tamáse Bujnovszkého, Richarda Daviese, Gilberta McCarraghera a Aloise Kölbla.