TEOLOGICKÁ FAKULTA – 2/2001

Editorial

Budoucnost
Rozhovor s Timothym Radcliffem OP

Giuseppe Pittau SJ
Akademická tradice na církevních fakultách
Apoštolská konstituce Sapientia christiana

Josef kardinál  Ratzinger
Učení církevních Otců v encyklice Fides et ratio

Tomáš Černušák
Dominikáni a pražská univerzita ve středověku

Mistr Eckhart
Dialog „In principio“
Rozmluva mistra s učedníkem o Bohu a stvoření

Recenze

celé číslo ke stažení (*.pdf)