Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

TEOLOGIE (A) UMĚNÍ – 1/2007

Editorial
 Punkta k teologii umění
 Klára Jelínková
Pojem křesťanského umění U Jacquesa Maritaina
 Martin Bedřich
Josef Cibulka a moderní sakrální architektura
 Pie Raymond Régamey OP
Poslušnost vnitřní výzvě
 Henri Matisse a kaple ve Vence
 Norbert Schmidt
Stavba kaple dominikánek ve Vence
 Dom Samuel OCSO
Modlitba a kultura
Matissovy myšlenky – pomoc pro modlitbu?
 Úryvky z Deníku jednoho díla
 Církev a umění v Kolíně nad Rýnem
 Experiment Kolumba
Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem
 Norbert Schmidt
Kostel jako prostor pro otázky
Friedhelm Mennekes SJ a Kunst-Station St. Peter v Kolíně nad Rýnem
 Legenda k obrazovému doprovodu
 Recenze
 English Summary