TEOLOGIE (A) UMĚNÍ – 1/2007

Editorial
Punkta k teologii umění

Klára Jelínková
Pojem křesťanského umění U Jacquesa Maritaina

Martin Bedřich
Josef Cibulka a moderní sakrální architektura

Pie Raymond Régamey OP
Poslušnost vnitřní výzvě

Henri Matisse a kaple ve Vence

Norbert Schmidt
Stavba kaple dominikánek ve Vence

Dom Samuel OCSO
Modlitba a kultura
Matissovy myšlenky – pomoc pro modlitbu?

Úryvky z Deníku jednoho díla

Církev a umění v Kolíně nad Rýnem

Experiment Kolumba
Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem

Norbert Schmidt
Kostel jako prostor pro otázky
Friedhelm Mennekes SJ a Kunst-Station St. Peter v Kolíně nad Rýnem

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)