Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

TROJICE – 3-4/2006

Editorial

Thomas Sternberg
Zákaz zobrazování Boha Otce?

Trinitární teologie je „duchovní cvičení“
Rozhovor s Gillesem Emerym OP

Gilles Emery OP
Osoba Otce

André-Marie Ponnou-Delaffon
K teologii Ducha svatého

Benedikt Tomáš Mohelník OP
Od teologie k ekonomii
Poslání Božských Osob podle Sumy teologie sv. Tomáše Akvinského

Ctirad Václav Pospíšil OFM
Tajemství Trojjediného a lidská společnost

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Žít životem Boha
(Uvedení do trojiční spirituality podle sv. Jana od Kříže)

Blahoslavená Alžběta od Trojice
Chválou slávy Trojice
(Nebe ve víře 32.42-44)

Ctirad Václav Pospíšil OCD
Současná česká trinitologie

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Rejstřík článků 2006