TROJICE – 3-4/2006

Editorial

Thomas Sternberg
Zákaz zobrazování Boha Otce?

Trinitární teologie je „duchovní cvičení“
Rozhovor s Gillesem Emerym OP

Gilles Emery OP
Osoba Otce

André-Marie Ponnou-Delaffon
K teologii Ducha svatého

Benedikt Tomáš Mohelník OP
Od teologie k ekonomii
Poslání Božských Osob podle Sumy teologie sv. Tomáše Akvinského

Ctirad Václav Pospíšil OFM
Tajemství Trojjediného a lidská společnost

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Žít životem Boha
(Uvedení do trojiční spirituality podle sv. Jana od Kříže)

Blahoslavená Alžběta od Trojice
Chválou slávy Trojice
(Nebe ve víře 32.42-44)

Ctirad Václav Pospíšil OCD
Současná česká trinitologie

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Rejstřík článků 2006

celé číslo ke stažení (*.pdf)