Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

UKRAJINA 3/2018

Editorial

Juliana Lavryš
Církev na Majdanu. Co se změnilo?

Na Ukrajině končí epocha „homo sovieticus“
Rozhovor s Myroslavem Marynovyčem

Radko Mokryk
Dekomunizace Ukrajiny: nová historická paměť

Oleh Hirnyk
Teologická avantgarda jako inovativní návrh na křižovatkách moderních humanitních věd

Wojciech Surówka OP
Dominikáni na Ukrajině – pokračování misie sv. Hyacinta

Ruslan Chalikov
Donbas: náboženství a válka

Stanislav Fedorčuk
Perzekuce z důvodů náboženského přesvědčení: reálie okupovaných ukrajinských území

Mychajlo Kobryn
Křesťanství byzantské tradice na Ukrajině

Nebát se mít rád svou zemi
Rozhovor se Svjatoslavem Ševčukem

Andrij Žyvačivskyj
Krymští Tataři. Okupovaný evropský národ 21. století

Přehled důležitých událostí v dějinách Ukrajiny

Pavel Nasadil
Bod nula

English Summary

Obálka ke stažení (.jpg)