Legenda k obrazovému doprovodu 4/2012

Výtvarný doprovod tohoto čísla Salve tvoří kresby autorské dvojice David Böhm (* 1982) a Jiří Franta (* 1978) z cyklu Oxymorón (kresby na papíře, od roku 2011). Oba umělci patří mezi známé postavy české výtvarné scény, o čemž svědčí i jejich již trojí nominace na prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého.
Jedním z hlavních témat uměleckého projevu Davida Böhma a Jiřího Franty je v posledních letech kresba, cesta k ní a dělení se o ni. Kresba jako jedna ze základních forem výtvarného vyjádření je v jejich podání nahlédnuta ve své procesuálnosti, v níž ovšem nechybí prvek náhody, hry a především sdílení s druhým. Proti kresbě jako přísně racionálnímu projevu jednotlivce staví dvojice kresbu jakožto kolektivní dění, jemuž kladou nejrůznější překážky, aby se i díky nim dobrali jejích různých podob.
Ukázky z cyklu, které prezentujeme v tomto Salve, spojuje kombinace automatické a realistické kresby a metoda dvou autorů, kdy jeden kresbu začne a druhý dodělá. Kresby tak zachycují mnohonásobné vnitřní napětí, které je ovšem vyvažováno autonomním charakterem světa, který je uvnitř nich vytvářen. Nejde tedy o nějaký surreálný automatismus nebo čistě vizuální proud, ale spíše o  vytváření obrazů nesených vlastní racionalitou kresby, která vtahuje oba autory a vede je.

Martin Bedřich