VÁŠNĚ – 2/2015

Editorial

Tomáš Machula
Vášně jako filozofické a teologické téma

Adam Mackerle
Vášně ve Starém zákoně: kniha Přísloví

Ctirad Václav Pospíšil
Šest úskalí našeho uvažování o christologii a vášních
Náčrt studie, kterou dnes vlastně nemá kdo napsat

Servais Pinckaers OP
Vášně a morálka

Irenej Šiklar OP
Integrace vášní podle sv. Tomáše Akvinského

Michael S. Sherwin OP
Je-li to láska: Chaucer, Tomáš Akvinský a věrnost lásky

Je třeba hrát vášnivě
Rozhovor s Wojciechem Giertychem OP

Milan Nakonečný
Pojetí vášně v neotomismu a v akademické psychologii

Lukáš Fošum OP
Ekonomie vášní
David Hume, Alasdair MacIntyre a Tomáš Sedláček

Norbert Schmidt
Před a za povrchem – Michal Škoda

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)