Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

VÁŠNĚ – 2/2015

Editorial

Tomáš Machula
Vášně jako filozofické a teologické téma

Adam Mackerle
Vášně ve Starém zákoně: kniha Přísloví

Ctirad Václav Pospíšil
Šest úskalí našeho uvažování o christologii a vášních
Náčrt studie, kterou dnes vlastně nemá kdo napsat

Servais Pinckaers OP
Vášně a morálka

Irenej Šiklar OP
Integrace vášní podle sv. Tomáše Akvinského

Michael S. Sherwin OP
Je-li to láska: Chaucer, Tomáš Akvinský a věrnost lásky

Je třeba hrát vášnivě
Rozhovor s Wojciechem Giertychem OP

Milan Nakonečný
Pojetí vášně v neotomismu a v akademické psychologii

Lukáš Fošum OP
Ekonomie vášní
David Hume, Alasdair MacIntyre a Tomáš Sedláček

Norbert Schmidt
Před a za povrchem – Michal Škoda

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)