Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

VÍRA VE FILMU – 2/2004

Editorial

Vatikánský seznam nejlepších filmů k 100. výročí kinematografie

Spiritualita v kinematografii
Rozhovor s Robertem A. Whitem SJ

Rozhovory o filmu Utrpení Krista režiséra Mela Gibsona
(Di Noia OP, Boniecki, Holland, Krajewski, Stróżewski)

Vladimír Suchánek
Ježíš Kristus… vítězný?

Tomáš kardinál Špidlík SJ
Andrej Tarkowski

Pavel Kopeček
Tajemství za stříbrným plátnem

Timothy Radcliffe OP
Jurský park a Poslední večeře

Klára Lukavská
O dracích a meditaci na slovem anebo Tolkien filolog a spisovatel

Markéta Tobolková
Proměny pašijí v Hořicích na Šumavě

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary