Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

VÝCHODNÍ NĚMECKO

Norbert Schmidt
Východní Německo – země blízká a neznámá. Několik kontextuálních sond na místo editorialu

Julia Knop
Diakonická církev v podmínkách diaspory

Už zde nejsou žádné posvátné duby, které bychom mohli jako svatý Bonifác pokácet!
Dva rozhovory s Eberhardem Tiefenseem o východním Německu a rostoucím počtu nábožensky indiferentních lidí

Eva Vybíralová
Skrytá pomoc z NDR pro katolíky v Československu

„Zkušenost svobodného a radostného Božího lidu“
Anketa o československé zkušenosti s církví v NDR
Křesťané potřebují „pokorné sebevědomí“
Rozhovor s emeritním biskupem Erfurtu Joachimem Wankem

Joachim Wanke
Zvláštní případ Durynsko. Marginalizované náboženství

Gerhard Feige
Diaspora a ekumena

Benedikt Kranemann
Společnost v poplachu katastrof. Perspektivy liturgické vědy při veřejných smutečních obřadech

Hubertus Schönemann
Misijní země Německo!? O posílání a přijímání

Nils Hoffmann
Kalendárium katolické církve v bývalé NDR

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka ke stažení jpg.