VÝCHODNÍ NĚMECKO

Norbert Schmidt
Východní Německo – země blízká a neznámá. Několik kontextuálních sond na místo editorialu

Julia Knop
Diakonická církev v podmínkách diaspory

Už zde nejsou žádné posvátné duby, které bychom mohli jako svatý Bonifác pokácet!
Dva rozhovory s Eberhardem Tiefenseem o východním Německu a rostoucím počtu nábožensky indiferentních lidí

Eva Vybíralová
Skrytá pomoc z NDR pro katolíky v Československu

„Zkušenost svobodného a radostného Božího lidu“
Anketa o československé zkušenosti s církví v NDR
Křesťané potřebují „pokorné sebevědomí“
Rozhovor s emeritním biskupem Erfurtu Joachimem Wankem

Joachim Wanke
Zvláštní případ Durynsko. Marginalizované náboženství

Gerhard Feige
Diaspora a ekumena

Benedikt Kranemann
Společnost v poplachu katastrof. Perspektivy liturgické vědy při veřejných smutečních obřadech

Hubertus Schönemann
Misijní země Německo!? O posílání a přijímání

Nils Hoffmann
Kalendárium katolické církve v bývalé NDR

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka ke stažení jpg.