1/2019 Legenda k obrazovému doprovodu

Obálka, s. 1 Erfurt, Domplatz, 2018. (foto: ns)
s. 2   Závěrečná bohoslužba Pouti mládeže v roce 1979 v erfurtské katedrále, v pozadí světící biskup Joachim Meisner a biskup Hugo Aufderbeck.
s. 3   Procesí kolem erfurtské katedrály během závěrečné bohoslužby pouti mládeže v roce 1980.
s. 24   Světící biskup Joachim Meisner během pouti ministrantů v Erfurtu v roce 1980.
s. 25   Biskupské svěcení Joachima Meisnera v Erfurtu v roce 1975.
s. 26, 194   Bratr Roger z Taizé během pouti mládeže v Erfurtu v roce 1980.
s. 39   Zadní dvůr katolické studentské farnosti v Lipsku, 1990. (foto: archiv E. Tiefensee)
s. 40   Studentský farář Eberhard Tiefensee během přednášky, Zimní akademie katolické studentské farnosti v Lipsku v lednu 1990. (foto: archiv E. Tiefensee)
s. 66–67   Závěrečná bohoslužba setkání katolíků pod mottem „Boží moc – naše naděje“ 12. července 1987 v Drážďanech. (foto: Tag des Herrn)
s.   68 V přední řadě sedí zleva: Karl Lehmann (biskup Mohuče), Gerhard Schaffran (biskup Drážďan-Míšně), Joseph kardinál Ratzinger, Joachim kardinál Meisner (biskup Berlína), Setkání katolíků (Katholikentreffen) 10.–12. července 1987 v Drážďanech. (foto: Tag des Herrn)
s. 81   Alfred kardinál Bengsch u řečnického pultu během pastorální synody v Drážďanech v roce 1974.
s. 82   Závěrečná bohoslužba pouti mládeže v roce 1980 na Mariánské louce erfurtské katedrály s evangelickým proboštem Heino Falckem, bratrem Rogerem z Taizé a biskupem Hugo Aufderbeckem.
s. 96   Biskup Joachim Wanke, apoštolský administrátor v Erfurtu a Meiningen, foto z roku 1981.
s. 108–110, 148–150   Pouť sv. Alžběty, Katedrální náměstí v Erfurtu, 20. září 1981 (s. 110, proslov biskupa Wankeho na konci závěrečné bohoslužby).
s. 124   Biskup Hugo Aufderbeck, bratr Roger a evangelický probošt Heino Falcke během závěrečné bohoslužby erfurtské pouti mládeže v roce 1980.
s. 160   Pokládání základního kamene kněžského semináře v Erfurtu 17. října 1954.
s. 184   Biskup Hugo Aufderbeck a Karol kardinál Wojtyła, tehdy ještě arcibiskup krakovský, diecézní pouť v Erfurtu v roce 1975.
s. 191, 192   Biskup Hugo Aufderbeck v Küllstedtu (patrně během posvícení roku 1969).

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí fotografie z erfurtského biskupského archivu. Děkujeme srdečně Martinu Fischerovi za jejich výběr a zpřístupnění.