VÝZVY KONCILU – 4/2015

Editorial

Tomáš Petráček
Sylabus omylů piánské církve
Církev, hereze a II. vatikánský koncil

John W. O’Malley SJ
Druhý vatikánský koncil
Humanistický koncil a řečová událost

Massimo Faggioli
Reforma liturgie a reforma církve padesát let po II. vatikánském koncilu

Johannes Meier
Dopad II. vatikánského koncilu na Latinskou Ameriku, Asii a Afriku
(1965–2015)

Lukáš Nosek
Extra Christum et Spiritum nulla salus est
Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra aetate

Církev nespasí ani konzervativní, ani progresivní postoj
Rozhovor s protestantským teologem Miroslavem Volfem

Irene J. Dabrowski a Anthony L. Haynor
Gaudium et spes a transhumanistické hnutí
Socionáboženský technický hlavolam pro katolickou církev 21. století

Mariano Delgado
Církev jako „plodná matka“
Jak by chtěl papež František znovu získat „radost evangelizace“

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)