Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

VÝZVY KONCILU – 4/2015

Editorial

Tomáš Petráček
Sylabus omylů piánské církve
Církev, hereze a II. vatikánský koncil

John W. O’Malley SJ
Druhý vatikánský koncil
Humanistický koncil a řečová událost

Massimo Faggioli
Reforma liturgie a reforma církve padesát let po II. vatikánském koncilu

Johannes Meier
Dopad II. vatikánského koncilu na Latinskou Ameriku, Asii a Afriku
(1965–2015)

Lukáš Nosek
Extra Christum et Spiritum nulla salus est
Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra aetate

Církev nespasí ani konzervativní, ani progresivní postoj
Rozhovor s protestantským teologem Miroslavem Volfem

Irene J. Dabrowski a Anthony L. Haynor
Gaudium et spes a transhumanistické hnutí
Socionáboženský technický hlavolam pro katolickou církev 21. století

Mariano Delgado
Církev jako „plodná matka“
Jak by chtěl papež František znovu získat „radost evangelizace“

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)