Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

ZASVĚCENÝ ŽIVOT – 3/2015

Editorial

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Perspektivy zasvěceného života
Teologicko-duchovní esej

Philippe Lefebvre OP
Zasvěcený život
Jeho biblické kořeny a nečekaný biblický rozměr

Být svědectvím o věrnosti
Rozhovor o zasvěceném životě s Gabrielou Vlkovou OP a Marií Pitterovou OP

Benedicta Hübnerová OP
Krize jako historická příležitost
Na pozadí dějin české dominikánské provincie

Dom Samuel
Ty, jehož Bůh povolává ke službě

Benediktinky na Bílé Hoře
Jiná podoba návratu k Benediktově Řeholi v Čechách

Benoît-Dominique de La Soujeole OP
Zasvěcený život v křesťanském tajemství

Jan Poříz OCD
„Zde všechny mají být přítelkyněmi“
Láska k bližnímu v Cestě dokonalosti sv. Terezie od Ježíše

Andrej Kutarňa
Athos – poušť i oáza

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)