ZASVĚCENÝ ŽIVOT – 3/2015

Editorial

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Perspektivy zasvěceného života
Teologicko-duchovní esej

Philippe Lefebvre OP
Zasvěcený život
Jeho biblické kořeny a nečekaný biblický rozměr

Být svědectvím o věrnosti
Rozhovor o zasvěceném životě s Gabrielou Vlkovou OP a Marií Pitterovou OP

Benedicta Hübnerová OP
Krize jako historická příležitost
Na pozadí dějin české dominikánské provincie

Dom Samuel
Ty, jehož Bůh povolává ke službě

Benediktinky na Bílé Hoře
Jiná podoba návratu k Benediktově Řeholi v Čechách

Benoît-Dominique de La Soujeole OP
Zasvěcený život v křesťanském tajemství

Jan Poříz OCD
„Zde všechny mají být přítelkyněmi“
Láska k bližnímu v Cestě dokonalosti sv. Terezie od Ježíše

Andrej Kutarňa
Athos – poušť i oáza

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)