Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

ŽENY V CÍRKVI – 1/2005

Editorial

Mireia Ryšková
Žena ve starověké společnosti a v prvotní církvi

Johannes Hofmann
Císařovna Pulcheria – ochránkyně pravé víry církve

Kateřina Sienská
Dva listy papeži Řehoři XI.
(úvod Dominik Duka OP)

Pavel Vojtěch Kohut OCD
„Ženský génius“ v tereziánském Karmelu

Edith Steinová
Dopis papeži Piu XI.
(úvod Maria Amata Neyerová OCD)

Madeleine Delbrêlová
Ateistické prostředí, okolnost příhodná pro naše vlastní obrácení

Růžena Vacková
Dopis generálnímu tajemníkovi OSN
(úvod Tomáš Halík a Adéla Gjuričová)

Miroslav Zedníček
Jáhenky v církvi

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary