ŽENY V CÍRKVI – 1/2005

Editorial

Mireia Ryšková
Žena ve starověké společnosti a v prvotní církvi

Johannes Hofmann
Císařovna Pulcheria – ochránkyně pravé víry církve

Kateřina Sienská
Dva listy papeži Řehoři XI.
(úvod Dominik Duka OP)

Pavel Vojtěch Kohut OCD
„Ženský génius“ v tereziánském Karmelu

Edith Steinová
Dopis papeži Piu XI.
(úvod Maria Amata Neyerová OCD)

Madeleine Delbrêlová
Ateistické prostředí, okolnost příhodná pro naše vlastní obrácení

Růžena Vacková
Dopis generálnímu tajemníkovi OSN
(úvod Tomáš Halík a Adéla Gjuričová)

Miroslav Zedníček
Jáhenky v církvi

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)