ŽIVOT DUCHA – 1/2009

Editorial

Tomáš Machula
Lidská řeč o Trojjediném Bohu

Yves Congar OP
Mateřství v Bohu a ženskost Ducha Svatého

Ignace de la Potterie SJ
Duch Svatý a církev v Novém zákoně

Marie-Joseph Le Guillou OP
Zkušenost křesťanského Východu – zkušenost Ducha Svatého

Nevidím pneumatologický deficit v dějinách západní církve
Rozhovor s Brucem D. Marshallem

Karel Śprunk
Lidské přátelství jako obraz Trojice

Benedikt T. Mohelník OP
Oživující dar přátelské lásky

Štěpán M. Filip OP
Zákon Ducha

Klára Jelínková
Zahrada uzavřená Magdaleny Bartákové

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)