Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

ŽIVOT DUCHA – 1/2009

Editorial

Tomáš Machula
Lidská řeč o Trojjediném Bohu

Yves Congar OP
Mateřství v Bohu a ženskost Ducha Svatého

Ignace de la Potterie SJ
Duch Svatý a církev v Novém zákoně

Marie-Joseph Le Guillou OP
Zkušenost křesťanského Východu – zkušenost Ducha Svatého

Nevidím pneumatologický deficit v dějinách západní církve
Rozhovor s Brucem D. Marshallem

Karel Śprunk
Lidské přátelství jako obraz Trojice

Benedikt T. Mohelník OP
Oživující dar přátelské lásky

Štěpán M. Filip OP
Zákon Ducha

Klára Jelínková
Zahrada uzavřená Magdaleny Bartákové

Recenze

English Summary