ZNEUŽÍVÁNÍ 3/2019

Editorial

Marek Drábek OPraem
Sexuální zneužívání dětí

Massimo Faggioli
Katolická krize způsobená sexuálním zneužíváním jako krize teologická
Vynořující se témata

Gilles Berceville OP
Manipulovaná víra

Slávka Karkošková
Proč se o mnohých případech sexuálního zneužívání dozvídáme až s odstupem let?

Martin Vaňáč
Chronologie sexuálních skandálů v katolické církvi

Marek Drábek OPraem
Pachatelé z řad kněží

Navzdory selhání a hříšnosti hlásat evangelium
Rozhovor s apoštolským nunciem Charlesem D. Balvem

Christoph Schönborn OP
Odpovědnost církve
Přednáška na Katolické teologické fakultě Vídeňské univerzity

Doris Reisingerová
O břemeni být obětí
aneb o nemožnosti odpuštění

Martina Vintrová
Kanonická ustanovení ohledně sexuálního zneužívání nezletilých v historii latinské církve
Různá církevní opatření pro ochranu dětí

Jiří Zajíc
Otazníky nad katolickou výchovou

English Summary

Obálka ke stažení .jpg