Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

KONTAKT A REDAKCE

Salve je recenzovaný odborný teologický časopis. Vychází čtyřikrát ročně.
Kontakt na autory je na vyžádání na mailu: salve.op@seznam.cz
Pro českou dominikánskou provincii vydává Krystal OP, s. r. o., Husova 234/8, Praha 1

Označené příspěvky procházejí recenzním řízením dvou nezávislých posuzovatelů oslovených redakcí.
Redakce přijímá příspěvky bez nároku na autorský honorář.
Pokyny pro autory.

Své ohlasy, dotazy, připomínky a kritiky posílejte na adresu redakce:

Salve
Husova 234/8, Praha 1 110 00
e-mail: salve.op@seznam.cz

REDAKCE

šéfredaktor /
Benedikt Mohelník OP

Dominik kard. Duka OP, šéfredaktor do r. 2016

výkonný redaktor /
Martin Bedřich
Norbert Schmidt

redakční rada /
Josef Bartoň
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP 
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Lukáš Nosek
Jiří Pavlík 
Tomáš Petráček 
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Karel Šprunk
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Radek Tichý
Alexius Vandrovec OSB
David Vopřada

 

jazyková korektura /

Dagmar Kopecká

překlad do angličtiny /
Bernardeta Prášková OP

obálka a grafická úprava tištěného vydání /
Otakar Karlas a Norbert Schmidt

sazba tištěného vydání /
Krystal OP

tisk /
PBtisk

cena čísla 100 Kč, roční předplatné 375 Kč, sponzorské 600 a více Kč

ISSN 1213-6301