KONTAKT A REDAKCE

Salve je recenzovaný odborný teologický časopis. Vychází čtyřikrát ročně.
Kontakt na autory je na vyžádání na mailu: salve.op@seznam.cz
Pro českou dominikánskou provincii vydává Krystal OP, s. r. o., Husova 234/8, Praha 1

Označené příspěvky procházejí recenzním řízením dvou nezávislých posuzovatelů oslovených redakcí.
Redakce přijímá příspěvky bez nároku na autorský honorář.
Pokyny pro autory.

Své ohlasy, dotazy, připomínky a kritiky posílejte na adresu redakce:

Salve
Husova 234/8, Praha 1 110 00
e-mail: salve.op@seznam.cz

REDAKCE

čestný šéfredaktor /
Dominik Duka OP

šéfredaktor /
Benedikt Mohelník OP

Dominik kard. Duka OP, šéfredaktor do r. 2016

výkonný redaktor /
Martin Bedřich
Norbert Schmidt

redakční rada /
Josef Bartoň
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP 
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Lukáš Nosek
Jiří Pavlík 
Tomáš Petráček 
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Karel Šprunk
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Radek Tichý
Alexius Vandrovec OSB
David Vopřada

 

jazyková korektura /

Dagmar Kopecká

překlad do angličtiny /
Bernardeta Prášková OP

obálka a grafická úprava tištěného vydání /
Otakar Karlas a Norbert Schmidt

sazba tištěného vydání /
Krystal OP

tisk /
PBtisk

cena čísla 100 Kč, roční předplatné 375 Kč, sponzorské 600 a více Kč

ISSN 1213-6301