KONTAKT A REDAKCE

Salve je recenzovaný odborný teologický časopis. Vychází čtyřikrát ročně.
Kontakt na autory je na vyžádání na mailu: salve.op@seznam.cz
Pro českou dominikánskou provincii vydává Krystal OP, s. r. o., Husova 234/8, Praha 1

Označené příspěvky procházejí recenzním řízením dvou nezávislých posuzovatelů oslovených redakcí.
Redakce přijímá příspěvky bez nároku na autorský honorář.
Pokyny pro autory.

Své ohlasy, dotazy, připomínky a kritiky posílejte na adresu redakce:

Salve
Husova 234/8, Praha 1 110 00
e-mail: salve.op@seznam.cz

REDAKCE

šéfredaktor /
Benedikt Mohelník OP

Dominik kard. Duka OP, šéfredaktor do r. 2016

výkonný redaktor /
Martin Bedřich
Norbert Schmidt

redakční rada /
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP 
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská
Jiří Pavlík 
Tomáš Petráček  (Podpora red. rady)
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Tomáš Sixta
Karel Šprunk
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
† Alexius Vandrovec OSB (Norbert Schmidt: Bratr Aleš. ČRo Vltava, Ranní úvaha 7. 6. 2022)
David Vopřada

 

jazyková korektura /
Guzmana Valentová OP

překlad do angličtiny /
Bernardeta Prášková OP

obálka a grafická úprava tištěného vydání /
Otakar Karlas a Norbert Schmidt

sazba tištěného vydání /
Krystal OP

tisk /
PBtisk

cena čísla 100 Kč, roční předplatné 375 Kč, sponzorské 600 a více Kč

ISSN 1213-6301