Alexius Vandrovec OSB

Alexius Zdeněk Vandrovec OSB (* 1975), narozen ve Strakonicích, vstoupil roku 1994 do řádu sv. Benedikta v Benediktinském arciopactví sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově. Roku 1999 zde složil slavné sliby a zastává zde funkci převora.