Alexius Vandrovec OSB

Alexius Zdeněk Vandrovec OSB (8. května 1975 – 18. května 2022), narozen ve Strakonicích, vstoupil roku 1994 do řádu sv. Benedikta v Benediktinském arciopactví sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově. Roku 1999 zde složil slavné sliby a zastává zde funkci převora. Zemřel v klášteře po dlouhé nemoci. Pohřební obřady se konaly v bazilice svaté Markéty ve 25. května 2022. Je pohřben na klášterním hřbitově.