David Vopřada

David Vopřada, Dr., (*1978) je knězem královéhradecké diecéze, narodil se v roce 1978, kněžské svěcení přijal v roce 2004. Studium teologie absolvoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Papežské lateránské univerzitě. Doktorát teologie a patristických věd získal na Patristickém institutu Augustinianum v Římě prací o sv. Ambroži Milánském. V současné době působí jako odborný asistent a fakultní kaplan teologické UK v Praze a pastoračně vypomáhá ve farnosti sv. Filipa a Jakuba v Praze – Hlubočepech.