David Vopřada

Doc. David Vopřada, Dr., (*1978) je knězem královéhradecké diecéze a kanovníkem-penitenciářem vyšehradské kapituly. Doktorát teologie a patristických věd získal na Patristickém institutu Augustinianum v Římě prací o sv. Ambrožovi. V současné době působí jako docent na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a odborně se věnuje především starověké latinské homiletice a biblické exegezi. Péči věnuje také vydávání překladů patristických spisů, a to především v edici Patristika nakladatelství Krystal OP.