Guzmana Valentová

S.M. Guzmana Jana Valentová (*1980), sestra dominikánka.