Jiří Pavlík

Jiří Pavlík, Ph.D. (*1970 v Praze) absolvoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (UK) a oborovou kombinaci řečtina – latina na Filozofické fakultě UK. Postgraduálně se věnoval klasické filologii se zaměřením na řeckou literaturu. Vyučuje řečtinu a latinu na Husitské teologické fakultě UK. Zabývá se pozdněantickou řeckou literaturou, rétorikou a stylistikou. Překládá zejména z řečtiny a latiny. Publikoval odborné články a recenze v Teologické revue, Listech filologických, Salve aj. Knižně vydal mj. překlady Apofthegmat, Palladios: Poučné příběhy pro komořího Lausa a další. Podrobnější bibliografii lze nalézt na jeho osobní stránce.