Jiří Pavlík

doc. Jiří Pavlík, Ph.D. (*1970 v Praze)  absolvoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (UK) a oborovou kombinaci řečtina –latina na Filozofické fakultě UK, kde také získal doktorát z klasické filologie. Působí na Husitské teologické fakultě UK, kde vyučuje antickou filozofii. Zabývá se raným křesťanstvím, antickou filozofií a kulturou a problematikou sexuality a genderu. Překládá zejména z četiny a latiny. Knižně vydal mj. překlady Apofthegmat a podílel se také na překladu deuterokanonik pro projekt Bible21. Podrobnější životopis i bibliografii uvádí na své osobní stránce: https://www.pavlik.top.